a) This classroom is old and small.
b) Her plant is green and his car is red.
c) Are those apples yellow?
d) Is John´s father stupid?
e) No, John´s father isn´t stupid, he is a clever man.
f) What is your girlfriend´s address?
g) My grandfather´s wife is my grandmother.
h) Is our teacher nice and happy?
i) Yes, Filippo is happy because we are good students.
j) Their legs were slow and their arms were weak.

a) Moje ruka je na stole.
b) Byl jsi včera ve škole?
c) My nejsme oškliví, my jsme krásní.
d) Kde jsou tvé hodinky?
e) Její sukně je doma.
f) Bota tamtoho pekaře je černá.
g) Jejich dcery jsou v práci.
h) Je náš dobrý přítel Filippo milý dobrovolník?
i) Ne, je špatný, protože je naštvaný.
j) Bylo tvé dítě smutné?

Další částí testu bylo napsání krátké eseje na téma „my family“, „my friend“ či „my dead grandparents“, která měla odrážet šíři načerpaných znalostí. Někdo používal zápor, otázky, minulý čas, slabší studenti se spokojili s oznamovací větou a obměňováním slovíček. Eseje si můžete prohlédnout v sekci „PHOTOS“, každý student, který vykonal závěrečnou zkoušku, ji má umístěnou pod svojí fotkou (stačí na ní kliknout).

http://my.opera.com/Filippo-CommUNITYinspiration/albums/show.dml?id=637145

Osobní stránky studentů a ESEJE

Nakonec se mnou každý student absolvoval konverzaci, ve které jsem hodnotil slovní zásobu, schopnost porozumět otázce, plynulost projevu, gramatickou správnost, výslovnost a celkový dojem. K mému velkému potěšení schopnost konverzovat prokázali všichni studenti, včetně Esther. Natočit se při svém výstupu ale nechali jen Galdino a Mirilda. Jejich videa zde:

http://www.youtube.com/watch?v=n-66r9MCuJQ

Galdino - VIDEO !!!

http://www.youtube.com/watch?v=bw-AnH5HUDo

Mirilda - VIDEO !!!

Napsání testu trvalo rychlejším žákům kolem hodiny, pomalejším kolem hodiny a půl. Zhostili se svého úkolu pečlivě a zodpovědně, nemusel jsem řešit žádné nedůstojné opisování či používání taháku. Ujasnili jsme si, že jde o to, abych získal zpětnou vazbu ohledně toho, co jsem nevysvětlil ideálně. Všichni pochopili. Video jedné pracující skupiny zde:

http://www.youtube.com/watch?v=_AA5pPamBgo

Píšeme test - VIDEO !!!

Samotné výsledky mi udělaly velkou radost. Prokázaly, že pokrok, který studenti za krátké dva měsíce učinili, je značný a ne náhodný. Týká se všech účastníků kurzu. První měsíc byly znát výkyvy mezi studenty rychlejšími a pomalejšími. Po dvou měsících se skupiny začaly vyrovnávat. Toť příjemné zjištění a dobrý předpoklad další budoucí spolupráce mezi Huaskou a CommUNITY inspiration.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

NOVINKY A FOTKY přímo z Mexika (galerie: studenti, čeští podporovatelé, příroda a okolí):

http://my.opera.com/Filippo-CommUNITYinspiration

Všeobecné informace o projektu:

www.communityinspiration.com

VIDEA (nejen) z výuky

http://www.youtube.com/user/FILIPPOsenaCI

NOVINKA: CI vydalo první publikaci: Bezpečnostní manuál pro oblast LATINSKÉ AMERIKY

http://www.communityinspiration.com/prirucka.htm

 

logonapohled.jpg